Śrubowy wymiennik ciepła

Śrubowy wymiennik ciepła

Ogólny opis techniczny

Wymienniki ciepła firmy KÖLLEMANN maj zastosowanie w aplikacjach w których materiał sypki wymaga specjalnej obróbki cieplnej. Urządzenia te pokrywają całe spektrum procesu technologicznego zaczynając od chłodzenia materiału sypkiego (np. popiół pochodzący z osuszania szlamu) aż do podgrzania (np. koks pochodzący z linii anodowej przy obróbce aluminium).

Cechy wymienników firmy KÖLLEMANN

 • Drążona wstęga ślimaka
 • Przepływ medium w wale przez szczelinę pierścieniową
 • Przepływ medium w obudowie przez specjalny wewnętrzny kształtownik
 • Obkurczane i dodatkowo spawane czopy wałów
 • Konstrukcje z kilkoma wałami i podwójnymi łożyskam
 • Wały łączone śrubowo w celu łatwej obsługi i wymiany
 • Łożyska standardowe lub w przypadku wysokich temperatur specjalne łożyska KÖLLEMANN
 • Szeroki wybór typów uszczelnień wałów (odpowiednich do warunków procesu)
 • Chłodzenie wodą wszystkich powierzchni wchodzących w kontakt z produktem (wlot, wylot, ścianki czołowe, pokrywy itd.)

Zalety wymienników firmy KÖLLEMANN

 • Maksymalna wydajność dzięki aktywnym powierzchniom wymiany ciepła
 • Kompaktowa budowa
 • Całkowite oddzielenie medium przenoszącego ciepło od produktu
 • Ciśnienie w komorze podajnika od 20 mbar bezwzględnych do 30 bar
 • Bezpieczeństwo wybuchowe zgodnie z wytycznymi ATEX (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz urządzenia)

  Dokumenty