Sprzęgło elastyczne ArcusaFlex

Sprzęgło elastyczne ArcusaFlex

ARCUSAFLEX sprzegła typu AC

Sprzegło typu ARCUSAFLEX jest wysoce elastycznym sprzegiem kola zamachowego z moBliwoscia osiowego łaczenia czopów. Zapewnia ono płynne połaczenie miedzy silnikiem spalinowym a mechanizmem napedzanym.

Wysoce elastyczne przenoszenie momentu jest osiagalne dzieki zastosowaniu dysku gumowego, który to poddany obciaBeniu skrecajacemu absorbuje drgania, oraz kompensuje błedy ustawnicze łaczonych elementów. Dla optymalnego dostosowania do warunków pracy stosuje sie trzy rodzaje materiału na dyski gumowe. Do zastosowan do pracy w temperaturze poniBej 80 ° C stosuje sie standardowa mieszanine naturalnie/syntetyczna, dla temperatur do 100 ° C stosuje sie odmiane mieszanki bardziej odporna na wysokie temperatury. Dla temperatur do 130 ° C stosuje sie mieszanine sylikonowa.

Dysk gumowy jest wulkanizowany bezposrednio na tuleje zaciskowa lub piaste gwintowana. Zazebiony kształt powierzchni zewnetrznych dysku gumowego zapewnia praktyczna eliminacje luzu i dokładne połaczenie z kołnierzem sprzegła.

Sprzegła koła zamachowego typu ARCUSAFLEX przenosza momenty w granicach 200-110000 Nm (dla około 6500 kW przy predkosci 1000 obr./min). Dla optymalizacji zakresu tłumienia drgan skretnych dostepne sa człony o róBnych wartosciach sztywnosci skretnej. Połaczenie kołnierzowe sprzegieł ARCUSAFLEX odpowiadaja standardom SAE J 620 i DIN 6281. Niestandardowe wymiary kołnierzy lub połaczen moga byc wykonane na drodze indywidualnych uzgodnien z nabywca. MoBliwe jest sprzeganie czopów, przy uByciu wersji ARCUSAFLEX z dodatkowa piasta. Dostepne sa potwierdzenia typów sprzegieł przez wiodace towarzystwa klasyfikujace.

Możliwe jest wykonanie sprzegieł z mechanizmem zabezpieczajacym przed przeciaBeniem. Sprzegła ARCUSAFLEX spełniaja wymagania zabezpieczen przeciw wybuchowych zgodnie z ATEX 95. Sprzegła sa certyfikowane zgodnie z dyrektywa 94/9/EC i moga byc uByte w warunkach niebezpiecznych ( kategorii M2. 2 + 3).

Główne cechy

  • wysoka elastycznosc skretna, z liniowa charakterystyka odchylenia skretnego
  • wysoka tłumiennosc drgan skretnych oraz absorpcja nagłych obciaBen kasowanie luzów
  • łatwosc montaBu
  • kompensacja wiekszosci niewspółosiowosci łaczonych elementów ograniczanie momentu - ochrona napedu przed przeciaBeniem ATEX 95

Zastowanie: