Sprzęgło elastyczne ArcusaFlex-VSK

Sprzęgło elastyczne ArcusaFlex-VSK

Ogólny opis techniczny

Wały Kardana sa u:ywane w układach przeniesienia napedu gdzie wystepuja du:e przesuniecia wałów lub zwiekszona odległosc pomiedzy napedem a napedzanymi komponentami musi zostac skompensowana. W zale:nosci od połaczenia elementów układu przeniesienia napedu moga na niego wpływac niestandardowe zmiany predkosci, i w przypadku poddaniu wału Kardana ugieciu masa silnika napedowego i napedzanej maszyny mo:e przyczynic sie do rezonansu układu. Jesli silnik napedowy jest wewnetrznym spalinowym silnikiem, wysokoelastyczne sprzegło AC-VSK jest niezbedne w układzie przeniesienia napedu, aby zapobiec dynamicznemu przecia:eniu. Wysokoelastyczne sprzegła AC-VSK sa odpowiednie do zakresów przesuniecia rezonansowego poni:ej najni:szych predkosci pracy i redukuje wzbudzane rezonansem siły skretne pod przy odwróconym biegu do tolerowanych poziomów. Wysokoelastyczne sprzegło AC-VSK jest montowane na kole zamachowym silnika, na wprost układu przeniesienia napedu z wałem. Sprzegło AC-VSK zawiera własne ło:ysko osiowe i katowe, aby wspierac wage wału napedowego i jego siły.

Rozmiary sprzegieł

Seria sprzegieł AC-VSK jest dostepna w dziewieciu standardowych rozmiarach pokrywajacych momenty od 390 do 20 000 Nm. REICH-KUPPLUNGEN ma obszerny program rozwoju sprzegieł tak, aby sprostac niemal ka:dej konfiguracji napedu. Rozwiazania specjalne moga byc opracowane i wykonane na zamówienie nawet w małych partiach lub jako prototyp. Program obliczajacy do doboru rodzaju i wielkosci sprzegła jest dostepny. –Rzuc nam wyzwanie!
ARCUSAFLEX-VSK - wysoce podatne na siłę skrętną sprzęgło wału napędowego.

Zastosowanie wysokoelastycznych sprzegieł ARCUSAFLEX-VSK

Do zastosowania z silnikami spalinowymi w połaczeniu z wałem napedowym dla oddzielnych przekładni, przemienników momentu obrotowego, przekładnie okregowe, przekładnie kontrolne i napedy pomp, na przykład w maszyny budowlane, koparki, :urawie, napedy okretowe, lokomotywy, instalacje pompowe i wywrotki.

Zalety sprzegieł ARCUSAFLEX-VSK

 • Liniowa charakterystyka odchylenia skretnego
 • Dostepne elementy o ró:nej sztywnosci skretnej
 • Zwiekszona wielkosc tłumienia przez tłumienie cierne
 • Łożyska niewymagajace konserwacji
 • Promieniowe łożysko blisko wału Kardana
 • Różnorodnosc projektów dla różnych konfiguracji wałów Kardana
 • Wiele typów z połaczeniem wg SAE lub podanym
 • Kompaktowa budowa, wysokoelastyczny element chroniony przez obudowe
 • Mechanizm zabezpieczajacy prze uszkodzeniem widoczny od zewnatrz dla ułatwienia inspekcji

Zastowanie:

 • MASZYNY BUDOWLANE
 • PRZEMYSŁ KOLEJOWY (LOKOMOTYWY)
 • NAPĘDY GŁÓWNE I POMOCNICZE DLA STATKÓW ORAZ ŁODZI (WATER-JET, Z-DRIVE, V-DRIVE)
 • NAPĘDY POD WAŁ CARDANA

  Dokumenty

Powiązane produkty