Walcarki 3-stopniowe

Walcarki 3-stopniowe

Ogólny opis techniczny

3 - Stanowiskowe linie walcujące HC przetwarzają zaokrąglone druty miedziane w prostokątne druty z zaokrąglonymi bokami, zgodnie ze standardami DIN –BS lub IEC. Możliwa jest rozbudowa linii HC do linii pięciostanowiskowych.

Składają się one z:

  • Jednej szpulki rozwijającej - operowanej hydraulicznie
  • Jednej dwu-walcowej walcarki prostującej
  • Jednej dwu-walcowej walcarki wykańczającej ze śrubowym urządzeniem nastawczym i ustawieniem równoległości
  • Jednej zmotoryzowanej walcarki boków typ E150, z systemem szybkiej zmiany
  • System filtracji dla płynu natryskowego
  • Jednego czujnika o działaniu ciągłym, z automatyczną kontrolą grubości
  • Jednej poprzecznej szpularki odbiorczej

Zastowanie:

  • WALCOWANIE DRUTÓW MIEDZIANYCH

    Dokumenty