Wielostopniowe walcarki do drutu

Wielostopniowe walcarki do drutu

Ogólny opis techniczny

3 Linia walcująca serii HC przetwarza pręty z drutów stalowych w druty płaskie z naturalnymi, zaokrąglonymi lub ostrymi bokami

Składają się one z:

  • Jednej rozwijarki pręta
  • Jednej prostownicy
  • Jednej dwu-walcowej wstępnej walcarki prostującej
  • Jednej zmotoryzowanej walcarki boków
  • Systemu filtracji dla płynu natryskowego
  • Jednego czujnika o działaniu ciągłym, z automatyczną kontrolą grubości
  • Jednego poprzecznego krągu odbiorczego

Zastowanie:

  • WALCOWANIE DRUTÓW STALOWYCH

    Dokumenty