Zawór zadaniowy BPV

Zawór zadaniowy BPV

Ogólny opis techniczny

Zawory serii BPV zwiększają równomierność ciśnienia przepływu medium przez utrzymanie założonej różnicy ciśnień na zaworze zadaniowym niezależnie od wielkości przepływu medium. Zabezpieczają przed niechcianą kawitacją i parowaniem zapewniając łagodną i bez wstrząsową eksploatację. Prawidłowe dopasowane parametrów zaworu zadaniowego zapewnia optymalną eksploatację zaworu minimalnego przepływu. Zawory BPV obejmują zakres od DN 25(1”) do DN 150(6”) i od PN 16 (150lbs) do PN 400 (2500lbs) (specjalne rozmiary na zamówienie) Są dostępne do instalacji pomiędzy kołnierzami zgodnymi z DIN i ASME. Inne rozmiary dostępne na zamówienie.( np. BS, NF…).

Zalety zaworów BPV

  • Automatyczne działanie by-passu
  • Funkcja modulacji
  • Mało kosztowne utrzymanie
  • Łatwość montażu
  • Tłumienie pulsowania układu
  • Odpowiedni do wszystkich cieczy
  • Samodzielne działanie
  • Redukuje nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne

Zastowanie:

  • ZABEZPIECZENIE POMP ODŚRODKOWYCH
  • Dokumenty