DMN-WESTINGHOUSE

Firma rozwija i udoskonala od ponad 35 lat podajniki celkowe, przerzutki i inne ważne komponenty dla przemysłu materiałów sypkich.

Dostarcza na całym świecie wyspecjalizowane urządzenia dla przemysłu chemicznego, spożywczego, tworzyw sztucznych i farmaceutycznego.

Obok szerokiej oferty standardowych wersji dostarczamy komponenty ze świadectwem USDA, urządzenia stanowiące zaporę przeciwogniową i wytrzymujące wahania ciśnienia do 10 bar, jak również w wykonaniu z certyfikatem ATEX zgodnie z wytycznymi 94/9/EC, etc. Szeroka sieć spółek-córek i przedstawicielstw zapewnia wysoki standard usług serwisowych i wsparcia technicznego na całym świecie.